Vloga za sponzorstvo

(dosedanje reference, potencial za vrhunske rezultate ali prepoznavnost - izstopajoči posamezniki, talenti ipd.)
(Opišite, kako vaša družba skrbi za varovanje okolja, trajnostni razvoj, človekove pravice ipd. Priložite povezavo, iz katere je to razvidno, če obstaja.)

Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sponzorska sredstva, bodo morali o porabi sredstev poročati
sponzorju z dokazili o izvedenih projektih. K izdanemu računu/računom morajo dodati obvezne priloge:

- Kratko poročilo o izvedenem dogodku
- Vsaj en izvod vsake tiskovine sponzorskega projekta, na katerem je objavljen logotip ali ime sponzorja,
fotografije z dogodka, ki prikazujejo obeležje sponzorja na dogodku, povezavo na spletno stran ipd.

nazaj