Družbena odgovornost

V družbi Dravske elektrarne Maribor dnevno prejmemo številne prošnje za finančno pomoč v obliki sponzorstev, donacij in oglaševanja. Da bi bili s tem povezani postopki in odločitve čim bolj poenotene, vas prosimo, da vloge oddajate izključno preko enega od treh obrazcev, ki so objavljeni v nadaljevanju. Ustrezni obrazec, prosimo, natisnite, izpolnite in ga s potrebnimi prilogami posredujte preko e-pošte ali navadne pošte.

Dravske elektrarne Maribor podpiramo različne posameznike, društva, organizacije in projekte. Vsakoletna sponzorstva in donacije dobrodelnim, športnim, kulturnim, znanstvenim ter izobraževalnim projektom sledijo ključnemu načelu razpršenosti po celotnem območju reke Drave in predstavljajo pomemben del korporativnega komuniciranja. 

Smo ponosni pokrovitelji večjih in manjših, znanih in manj znanih klubov, društev, posameznikov in dogodkov, ki vsak na svojem področju stremijo k najboljšemu, kar je tudi naše pomembno vodilo. Prav posebej pa smo ponosni na Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor, katerega sponzor smo že vrsto let in katerega člani vseh generacij vsako leto dosegajo odlične rezultate na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. 

Strategija dodeljevanja sponzorstev in donacij skupine HSE - družbe DEM.pdf

Obrazec - vloga za sponzorstvo.pdf

Obrazec - vloga za donacijo.pdf

Obrazec - vloga za oglasevanje.pdf

Če na vašo prošnjo/vlogo ne odgovorimo v tridesetih dneh, ji žal, v skladu s sprejeto strategijo, nismo ugodili.