Okolje

Center za obdelavo sedimentov

V okviru strategije ravnanja s sedimenti v akumulacijah hidroelektrarn družbe je predvidena postavitev centra za predelavo sedimentov v okolici akumulacije hidroelektrarne Formin. Glede na letne količine sedimentov v akumulacijah so predvidene različne potencialne tehnologije za obdelavo sedimenta:

Prehodi za vodne organizme

Prehodi za vodne organizmePrehodi za vodne organizme

Prehodi za vodne organizme so tehnični omilitveni ukrep, ki zmanjšuje negativen vpliv hidroenergetskih pregrad na migracijo vodnih organizmov. Evropska vodna direktiva in slovenska zakonodaja predpisujeta gradnjo prehodov za vodne organizme tudi na obstoječih pregradah, ki so bile v preteklosti zgrajene brez njih. Na energetskih pregradah družbe je trenutno funkcionalen le prehod za vodne organizme na hidroelektrarni Mariborski otok. V prihodnjem desetletju je obveza za izgradnjo prehodov na vseh ostalih pregradah. Z njihovo izgradnjo bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja ter povečali družbeno sprejemljivost hidroenergetskih objektov v okolju.