Izboljšanje tehnoloških in vzdrževalnih procesov

Diagnostični center prediktivnega vzdrževanja

Glavni namen razvoja/uvedbe diagnostičnega centra je v optimizaciji vzdrževalnih aktivnosti na vseh objektih družbe. Na podlagi že delujočega sistema ZVAPS je predvidena nadgradnja sistema v Diagnostični center, ki bo namenjen podpori prediktivnemu vzdrževanju. Center za diagnostiko je v osnovi predviden za vse hidroelektrarne družbe, pri čimer ima možnost razširitve na ostale hidroelektrarne skupine HSE. Prav tako center predstavlja potencial za širjenje storitev vzdrževanja izven skupine HSE.

Diagnostični center je predviden kot center za odkrivanje potencialnih napak na elektro/strojni/gradbeni opremi, še pred njenim nastankom. Delovanje centra je predvideno znotraj sistema vzdrževanja, kjer področje prediktivnega vzdrževanja pokrivajo inženirji različnih strok in pripravljajo na podlagi analiz priporočila za izvedbo nadaljnjih aktivnosti (takojšna, revizijska, remontna). Prav tako se na podlagi uporabljenih on-line merjenih podatkov, preteklih analiz in z uporabo algoritmov poda primernost opreme za zamenjavo (obnovo).