Digitalizacija

BIM7D

Uvajanje BIM7D tehnologije v postopke projektiranja, investiranja, upravljanja in vzdrževanja objektov je logično nadaljevanje razvoja preteklih informacijskih tehnologij obvladovanja projektov in okolja in s tem povezanih procesov. Namenjeno je celovitemu obvladovanju projektov v različnih fazah z namenom zmanjševanja stroškov v vsaki fazi življenjskega cikla objekta. BIM7D tehnologija se povezuje z obstoječimi informacijskimi sistemi in procesi digitalizacije, ki so v družbi v uporabi za procese vzdrževanja in upravljanja. Za nove projekte je uvedba BIM7D potrebna zaradi predlogov Evropske unije o javnem naročanju, obstoječim objektom pa je primerno upravljanje in vzdrževanje dvigniti na BIM7D nivo. Pri tem bomo inovativno uvedli 3D virtualizacijo energetskih objektov kot so: strojnica, struga reke Drave in podobno.

BIM7D