Center vodenja

Sodobno centralno vodenje proizvodnje, ki v skladu z nenehno nadziranim pretokom vode krmili delovanje elektrarn, zagotavlja zanesljivo in optimalno obratovanje. Ob upoštevanju pravil obratovanja, zahtev po energiji in pretokov center vodenja skrbi za optimalno izkoriščanje vodnih potencialov Drave v Sloveniji, načrtuje možno proizvodnjo in prilagaja obratovanje spremenljivim energetskim in vodnim razmeram. Proizvodnjo in pretok center vodenja Dravskih elektrarn Maribor usklajuje s centrom vodenja HSE ter s centri vodenja avstrijskih in hrvaških elektrarn na Dravi. Za povezavo z elektrarnami in s partnerji v elektroenergetskem sistemu imajo Dravske elektrarne Maribor lastno telekomunikacijsko omrežje odličnih zmogljivosti.

Center vodenja družbe Dravske elektrarne MariborCenter vodenja družbe Dravske elektrarne Maribor