Prodaja premičnin

Razpisna dokumentacija:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - zbiranje ponudb za odkup službenih vozil.pdf