Prodaja premičnin

Razpisna dokumentacija:

Zbiranje ponudb za odkup službenega vozila (VW Transporter 2004)