Prodaja nepremičnin

Javno zbiranje ponudb - Predmet prodaje: sklop 32 garažnih boksov za avtomobil - rok za oddajo ponudb se podaljša do 17. aprila 2020
Obvestilo o prekinitvi postopka

 

Javno zbiranje ponudb - Predmet prodaje: stanovanja - rok za oddajo ponudbe se podaljša do 17. aprila 2020
Obvestilo o prekinitvi postopka

 

Razpisna dokumentacija za zemljišča v k.o. Gerečja vas.pdf