Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

Izjava o upravljanju družbe

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila in je dostopna na spletni strani družbe.

 

Izjave o neodvisnosti

Viktor Vračar.pdf

Urška Gašperlin.pdf

Marjan Kirbiš.pdf

Rado Sodin.pdf