Sanacija naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera

19. september 2022

Na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Formin (Ptujskega jezera) bomo tudi letos v času od 22. do predvidoma 30. septembra 2022 izvajali sanacijo naklonskih površin asfaltne obloge. Nadaljujemo z obnovo nekaterih poškodovanih delov obloge, kar je posledica več kot štiridesetletnega izrazitega delovanja vetrov, ki pospešujejo poškodovanost oblog. Letos se bodo obnavljale obloge na desni (Šturmovski) strani akumulacijskega bazena med profili P190 in P197 v dolžini približno sto dvajset metrov.

Izvedba omenjenega postopka zahteva znižanje vodostaja akumulacijskega bazena v času izvedbe del za dobra dva metra, s čimer bomo (v skladu z zahtevami pristojnih organov) začeli 22. septembra – praznjenje bo potekalo do deset centimetrov na uro. 24. septembra se bo začela izvajati sanacija, ki bo predvidoma zaključena 29. septembra. Takoj po zaključeni sanaciji bom začeli s ponovnim polnjenjem bazena – s hitrostjo do deset centimetrov na uro – do običajne višine. 

V času znižanega vodostaja zaradi sanacije naklonskih površin Ptujskega jezera bo hidroelektrarna Formin obratovala na minimalni moči, kar ustreza približno 130 m3/s pretoka po kanalu. Preostali pretok bo potrebno odvesti po strugi reke Drave preko jezu Markovci. Glede na trenutno hidrologijo in energetsko situacijo pričakujemo, da bodo pretoki po strugi dosegali maksimalne vrednosti do 400 m3/s. V primeru izpada elektrarne ali povečane hidrologije (obilnejše deževje) lahko tudi več.

Aktualne informacije o pretokih so vidne na spletni strani www.dem.si.