Ustanovna seja delovne skupine hidroenergetskih družb Slovenije

15. september 2022

v četrtek, 14. septembra 2022, je v prostorih Dravskih elektrarn Maribor potekala ustanovna seja delovne skupine hidroenergetskih družb Slovenije. Generalni direktor Aleksander Brunčko, direktor mag. Damjan Seme in tehnični direktor Andrej Tumpej so gostili direktorje in tehnične direktorje ostalih treh hidroenergetskih družbi (Soške elektrarne Nova Gorica, Savske elektrarne Ljubljana in Hidroelektrarne na spodnji Savi).

Člana našega poslovodstva sta najprej predstavila izvedbene in strateške razvojne projekte naše družbe, kasneje pa so zbrani spregovorili o nizkih pretokih in posledično pod-planski proizvodnji, s katero se vsi soočajo, ter izmenjali izkušnje in odgovore na vprašanja, kako naprej, glede na napovedane podnebne in okoljske spremembe.

Zbrani člani poslovodstev vseh štirih družb so se dogovorili, da bodo srečanja postala redna in bodo potekala vsaj enkrat na četrtletje.

Vsi so pobudo za srečanje zelo pozitivno sprejeli, saj se zavedajo izzivov, ki so pred energetskimi družbami ter dejstva, da jih je učinkoviteje in lažje reševati v sodelovanju.