Informacija o načrtovani sanaciji brežin akumulacijskega bazena HE Formin - Ptujskega jezera - PREKLIC

30. avgust 2022

Kot smo vas seznanili, je bilo, zaradi sanacije naklonskih površin asfaltne obloge akumulacijskega bazena hidroelektrarne Formin (Ptujskega jezera), od 3. do 10. septembra predvideno znižanje vodostaja jezera za približno dva metra v času izvedbe del. S strani Ribiške družine Ptuj in Zavoda za ribištvo Republike Slovenije smo bili obveščeni o večji količini ribjih mladic na plitvinah Ptujskega jezera, ki se najverjetneje, tekom znižanja nivoja vode, ne bi uspele pravočasno umakniti v globje predele jezera. V izogib škodi, ki bi lahko nastala na ekosistemu Ptujskega jezera, je izvedba del in z njo povezano znižanje vodostaja preklicano in prestavljeno. O novem datumu vas bomo pravočasno obvestili.