Informacija o pretokih reke Drave in proizvodnji DEM

28. julij 2022

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije v Sloveniji, ki upravlja osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi, od lanskega avgusta opaža pomanjkanje padavin v porečju reke Drave, kar ima za posledico podpovprečne pretoke. Dravske elektrarne Maribor smo tako v letošnjem letu do sedaj proizvedle slabih 30 odstotkov manj električne energije od načrtovane količine.

Sestavni del verige hidroelektrarn na reki Dravi so akumulacijska jezera, ki omogočajo delno prerazporeditev proizvodnje. Ukrepov zaustavitve elektrarn na Dravi ni pričakovati; proizvodnja še vedno dosega približno 70 odstotkov letnega plana, kar sicer predstavlja eno najslabših hidrologij v zadnjih desetletjih. 
Zaradi nizkih pretokov so tekom dneva obdobja, ko posamezne elektrarne ne proizvajajo električne energije, pogostejša (se pa tudi pri običajnih pretokih pojavljajo obdobja, ko elektrarne ne proizvajajo električne energije).