Sanacija naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera - izvedba s septembra prestavljenih del

28. september 2021

Na območju Ptujskega jezera, ki predstavlja akumulacijski bazen za hidroelektrarno Formin bomo tudi letos (kot zadnji dve jeseni) v času od 1. do predvidoma 9. oktobra 2021 izvajali sanacijo naklonskih površin asfaltne obloge. Nadaljujemo z obnovo nekaterih poškodovanih delov obloge, kar je posledica več kot štiridesetletnega izrazitega delovanja vetrov, ki pospešujejo poškodovanost oblog. Letos se bodo obnavljale obloge na desni (Šturmovski) strani Ptujskega jezera med profili P190 in P197 v dolžini približno sto dvajset metrov. Izvedba omenjenega postopka zahteva znižanje vodostaja jezera v času izvedbe del za približno dva metra, s čimer bomo (v skladu z zahtevami pristojnih organov) začeli 1. oktobra – praznjenje bo potekalo do deset centimetrov na uro. 3. oktobra se bo začela izvajati sanacija, ki bo predvidoma zaključena 9. oktobra. Takoj po zaključeni sanaciji bom začeli s ponovnim polnjenjem Ptujskega jezera – s hitrostjo do deset centimetrov na uro – do običajne višine. Znižan vodostaj bomo izkoristil tudi za pregled dovodnega kanala hidroelektrarne Formin za potrebe prenove le-te. Začetek prenove elektrarne je predviden po zaključku prenove pretočnih polj jezu Markovci.