Dravske elektrarne Maribor in Mestna občina Maribor podpisali pismo o nameri glede sodelovanja pri projektu »Dravska promenada«

16. september 2021

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje kot del skupine HSE in Mestna občina Maribor sta danes podpisali pismo o nameri, s čimer sta izrazili željo in interes sodelovanja pri oživitvi nabrežja reke Drave skozi mesto Maribor oziroma projektu »Dravska promenada«.

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor: »Družba Dravske elektrarne Maribor kot koncesionar za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije že sedaj, med vsem ostalim, redno vzdržuje vodna in priobalna zemljišča. S podpisom pisma o nameri pa se na osnovi konkretno zastavljenih projektov oživitve Dravske promenade in v skladu z možnostmi nadgrajuje naš doprinos v obliki dodatne zaščite brežin, kar bo podlaga za načrtovane projekte občine. Četudi je osnovna dejavnost družbe Dravske elektrarne Maribor varna in zanesljiva proizvodnja električne energije se ob tem zavedamo tudi širše odgovornosti do lokalnih okolij in podpiramo koristne projekte.«

Na osnovi podpisanega pisma o nameri bodo tako Dravske elektrarne Maribor že v letošnjem letu nadaljevale z utrjevanjem in zaščito brežine na odseku Melje – Metava, v naslednjem letu pa z deli in na levem bregu Drave na lokaciji Lenta – od Studenške brvi do starega mostu, s čimer se bo omogočil začetek izvedbe del za projekt Dravska promenada. Za dela na lokaciji Lenta je bila v letošnjem letu s strani Dravskih elektrarn Maribor izdelana projektna dokumentacija za zaščito stabilnosti brežin, za kar so bile predhodno izvedene geomehanske raziskave.

Prav tako se nadaljuje z urejanjem servisne poti na desnem bregu reke Drave (skozi Maribor), ki je z nekaj dodatnega vložka – vsaj za sedaj, pred začetkom del celovite prenove s strani občine – primernejši za pešce in kolesarje in lepši na pogled.

V letošnjem letu je bil uporabi že predan skupni projekt sonaravne ureditve brežin na levem bregu bazena hidroelektrarne Mariborski otok, tik pred zaključkom pa je projekt ureditve servisne poti med Meljem in Metavo, ki bo služila tudi za kolesarsko – sprehajalno pot.