Preklic znižanja vodostaja Ptujskega jezera

09. september 2021

Zaradi sanacije naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera je bilo predvideno znižanje vodostaja jezera v času izvedbe del za približno dva metra, s čimer smo vas seznanili včeraj. Zaradi naknadno predstavljenih aktivnosti, ki jih izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode na območju struge reke Drave pod jezom v Markovcih je izvedba del in z njo povezano znižanje vodostaja preklicano in prestavljeno za vsaj dva tedna. O novih terminih izvedbe sanacijskih del bomo javnosti obvestili.