Dodatno obvestilo vezano na prehod preko hidroelektrarne Fala v času zaprtja mostu Ruše – Selnica ob Dravi

28. maj 2021

Družba Dravske elektrarne Maribor je z vso resnostjo in odgovornostjo pristopila k problematiki prečkanja reke Drave v času zaprtja mostu Ruše - Selnica ob Dravi. Na osnovi opravljenih analiz je bile sprejeta skupna odločitev z občinama, da se prehod, predvsem iz varnostnih razlogov, zapre za ves promet. V zadnjem tednu so se vrstili pritiski lokalnega prebivalstva glede možnosti prehoda preko elektrarne vsaj s kolesom oziroma peš, zato smo v družbi Dravske elektrarne Maribor sprejeli odločitev, da bomo pristopili k možnosti prehoda (za kolesarje in pešce), za kar pa je potrebna tehnična preureditev vrat na obeh bregovih reke Drave. Tehnično preureditev bomo izvedli v najkrajšem možnem času. Ob tem še enkrat poudarjamo, da je hidroelektrarna Fala energetski objekt, namenjen proizvodnji električne energije. Servisna pot je bila do sedaj uporabljena za maloštevilne prehode lokalnih motornih vozil in kolesarjev ter pešcev in ni namenjena ter tudi ne ustreza množičnim prehodom.