Načrtovana izredna zaustavitev hidroelektrarne Formin z namenom ugotavljanje stanja dovodnega kanala

14. maj 2021

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. bomo z namenov ugotavljanja stanja dovodnega kanala hidroelektrarne Formin izvedle dve izredni zaustavitvi elektrarne. Zaustavitvi sta predvideni v soboto, 15. maja 2021, od 11. do 17. ure in v nedeljo, 16. maja 2021, od 11. do 17. ure. V tem času bo zaradi relativno visoke hidrologije pretok v strugi reke Drave pod jezom v Markovcih narasel do približno petsto kubičnih metrov na sekundo. Glede na navedeno prosimo prebivalce, da se v tem času iz varnostnih razlogov ne zadržujejo v in ob strugi reke Drave.