Izjemne razmere za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov

01. marec 2021

Skupina Holding Slovenske elektrarne, največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, je februarja zabeležila izjemne rezultate. Hidroelektrarne skupine HSE, ki združuje Dravske elektrarne Maribor (DEM), Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in 49-odstotni delež v Hidroelektrarnah na spodnji Savi (HESS), so februarja 2021 proizvedle 700 GWh električne energije in s tem presegle mesečni plan za kar 58 odstotkov.

Andrej Tumpej, direktor DEM, ki upravljajo osem velikih in pet malih hidroelektrarn na reki Dravi, je pojasnil, da so izjemne rezultate dosegli kljub temu, da niso delovali na polni moči: »Nadvse ugodna, čeprav za ta letni čas neobičajna hidrologija ter visoka pripravljenost naših proizvodnih enot sta zaslužni za izjemno proizvodnjo električne energije. Ob tem velja še posebej poudariti, da smo rezultat dosegli z zgolj dvema tretjinama običajne moči, saj v tem obdobju potekajo remonti in revizije agregatov na vseh hidroelektrarnah. Slednje vedno izvajamo v obdobju od decembra do marca, ko so v skladu z rečnim režimom Drave njeni pretoki običajno najnižji in posledično tudi izgube pri proizvodnji zaradi ne obratujočih agregatov najnižje. Podnebne spremembe, ki smo jim priča, pa spreminjajo tudi režime vodnatosti naših rek. Na osnovi podatkov zadnjih dvajsetih let smo prilagodili plan proizvodnje v tem obdobju, a smo zaradi radodarnosti narave presegli tudi tega.«   

Družba DEM je v prvih dveh mesecih proizvedla 460.621 MWh električne energije in tako načrtovani plan za to obdobje, ki je bil 305.767 MWh, presegla za 51 odstotkov. Ob tem velja omeniti, da se je za letošnje leto, na osnovi dvajsetletne statistike, pripravil novi, 28 odstotkov višji plan, kot je bil do lani načrtovan za to obdobje. Proizvedena električna energija Dravskih elektrarn Maribor je zadostila potrebam dveh tretjin vseh slovenskih gospodinjstev po električni energiji v tem obdobju.