Sanacija naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera

04. november 2020

Deležnike in javnosti obveščamo, da bomo v nedeljo, 8. novembra 2020, začeli s postopkom zniževanja vodostaja v Ptujskemu jezeru za približno dva metra (ciljna kota je - 2,2 metra), za potrebe sanacije naklonskih površin asfaltne obloge. Praznjenje bo potekalo do deset centimetrov na uro, skupaj približno dvajset ur. 9. novembra 2020 zjutraj se bo začela izvajati sanacija, ki bo predvidoma zaključena 14. novembra 2020. Takoj po zaključeni sanaciji bomo začeli s ponovnim polnjenjem Ptujskega jezera, s hitrostjo največ deset centimetrov na uro, do običajne višine.

Gre za postopek zniževanja vodostaja in sanacijo, ki smo jo načrtovali že v mesecu septembru (o čemer smo vas takrat tudi obvestili – obvestilo najdete tudi na naši spletni strani www.dem.si), a je bila nato zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedana.

Dodatne informacije: Majna Šilih, vodja Službe komuniciranja; majna.silih@dem.si