Sanacija naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera

22. september 2020

Na območju Ptujskega jezera, ki predstavlja akumulacijski bazen za hidroelektrarno Formin smo že lani zaznali površine, na katerih je poškodovana asfaltna obloga – na levem in desnem delu je prišlo do premikov oblog, na nekaterih mestih pa do razslojitve. Navedeno je posledica izrazitega delovanja vetrov, kar pospešuje poškodovanost oblog. Najbolj poškodovane dele smo v lanskem letu tudi sanirali.

V letošnjem letu se bo sanacija z betonom izvedla na eni lokaciji ob čistilni napravi v Markovcih, v skupni dolžini približno sto metrov, saniran bo pas širine približno 5,5 metrov, kar skupaj znese približno 550 kvadratnih metrov površine. Izvedba omenjenega postopka zahteva znižanje vodostaja jezera v času izvedbe del za dobra dva metra, s čimer bomo (v skladu z zahtevami pristojnih organov) začeli 27. septembra – praznjenje bo potekalo do 10 centimetrov na uro, torej skupaj približno dvajset ur. 28. septembra zjutraj se bo začela izvajati sanacija, ki bo predvidoma zaključena 3. oktobra. Takoj po zaključeni sanaciji bom začeli s ponovnim polnjenjem Ptujskega jezera, s hitrostjo največ deset centimetrov na uro, do običajne višine.

Dodatne informacije: Majna Šilih, vodja Službe komuniciranja; majna.silih@dem.si