DEM uspešno preizkusile novo funkcionalnost avtomatskega mehkega zagona agregata brez zunanjega napajanja

03. avgust 2020

Dravske elektrarne Maribor (DEM) so konec julija (natančneje 28. julija) uspešno preizkusile novo funkcionalnost avtomatskega mehkega zagona (BLACK START) agregata brez zunanjega napajanja iz centra vodenja DEM – v praksi to pomeni, da je elektrarna sposobna po celotnem razpadu elektroenergetskega sistema Slovenije ponovno vzpostaviti napetost vključno z delom 400 kV prenosnega omrežja. Aplikacija dodatne funkcionalnosti in preizkus je bil izveden na agregatih dva in tri hidroelektrarne Fala; elektrarna je bila izbrana zaradi ozemljene nevtralne točke energetskih transformatorjev ter robustnega in stabilnega delovanja hidravličnega sistema in digitalnega turbinskega regulatorja.

Že januarja letos sta družbi DEM in ELES izvedli prvi test mehkega zagona brez zunanjega napajanja v ročnem režimu z začasnimi prilagoditvami na strojni in programski opremi. Tedanji preizkus je bil analiziran, rezultati pa podlaga za nadaljnje aktivnosti za avtomatizacijo sekvence. Strokovne službe DEM so nato začele z aktivnostmi, ki omogočajo izvedbo avtomatskega zagona iz operaterske delovne postaje hidroelektrarne (SCADA) ali iz centra vodenja DEM.

Aktivnosti mehkega zagona so vključevale:

Osnovni princip nove funkcionalnosti avtomatskega mehkega zagona agregata je naslednji:

Gre za prvo elektrarno v Sloveniji, ki ima omenjeno funkcionalnost in to v redundanci (avtomatizirano za dva agregata). Mehki zagon brez zunanjega napajanja pomeni, da se najprej vzpostavi prenosna pot v brez napetostnem stanju, nanjo priključen agregat pa postopoma dviguje napetost do nazivne vrednosti. Prilagojena avtomatizirana sekvenca predstavlja bistveno odstopanje od tako imenovanega normalnega obratovanja, zato so bile potrebne ključne prilagoditve na strojni in programski opremi, ki omogočajo varno in zanesljivo obratovanje v vseh režimih, ki jih je sedaj na hidroelektrarni Fala možno vzpostaviti s strani obratovalnega osebja na vseh nivojih vodenja elektroenergetskih sistemov Dravskih elektrarn Maribor.