Dravske elektrarne Maribor začenjajo s celovito prenovo pretočnih polj jezu Markovci

29. april 2020

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM), ki proizvede dobro četrtino vse slovenske električne energije neprestano posodablja svoje proizvodne objekte in jih na ta način ohranja v odlični kondiciji. V prihodnjih dneh, natančneje 4. maja 2020, pričenjamo z obnovo pretočnih polj in gradbeno ureditvijo jezu Markovci.

Projekt celovite obnove jezu Markovci je v skladu s projektno nalogo razdeljen v dva dela, in sicer izgradnja nadomestnega cestišča – kar je bilo zaključeno in prometu predano lani aprila in s čimer smo Dravske elektrarne Maribor lokalnemu prebivalstvu zagotovile nemoteno prečkanje jezu v času izvedbe druge faze obnove – obnove pretočnih polj in gradbene ureditve jezu.

Tako imenovana druga faza obnove bo vključevala celovito zamenjavo oziroma obnovo dotrajane hidromehanske, strojne in elektro opreme, protikorozijsko zaščito segmentnih zapornic in obnovo celotne gradbene konstrukcije jezu z zamenjavo zaščitne ograje. Ob tem bo postavljena tudi dodatna cestna razsvetljava, med novo zgrajenim cestiščem in obstoječo mostno konstrukcijo, kar bo še dodatno pripomoglo k večji varnosti prehoda čez jez.

Zaradi zagotavljanja obratovalne funkcionalnosti jezu in s tem povezane varnosti se bo v enem letu izvedla obnova enega pretočnega polja, kar ob dejstvu, da ima jez šest pretočnih polj pomeni, da bo prenova trajala šest let oziroma bo zaključena v letu 2026.

Prenova vsakega pretočnega polja bo v grobem vključevala naslednje aktivnosti: zapiranje pretočnega polja, izvedbo prebojev za namene elektro in stojne inštalacije, gradbeno sanacijska dela, demontažo opreme, izvedbo protikorozijske zaščite, montažo obnovljene opreme ter preizkuse. Dela bodo v veliki meri – od projektiranja do izvedbe – izvedli sodelavci Dravskih elektrarn Maribor, specializirani za posamezna področja; ostala dela, za katera DEM nima lastnih kadrovskih resursov, pa bodo izvajala slovenska podjetja.

Glavni cilj celovite prenove je zagotoviti podaljšanje življenjske dobe jezu Markovci in s tem zagotavljanje varne in zanesljive proizvodnje električne energije hidroelektrarne Formin tudi v naslednjih desetletjih. Ob tem pa bomo dodatno zagotovili poplavno varnost dol-vodno od jezu in izpolnili zavezo iz vodnogospodarskega soglasja, ki nam nalaga zagotovitev prehoda preko jezu za lokalno prebivalstvo.

Celotna investicija – prva in druga faza – bo znašala skoraj pet milijonov evrov in jo v celoti krije družba Dravske elektrarne Maribor.

»V lanskem letu dograjeno cestišče preko jezu Markovci je bil prvi korak v celovito prenovo objekta, ki jo, glede na to, da nam služi že dobrih štirideset let, nedvomno potrebuje. Veseli me, da, kljub dolgotrajnim postopkom javnega naročanja, ki so začetek nekoliko zamaknili, v naslednjih dneh začenjamo s celovito prenovo pretočnih polj. S tem bo tudi za prihodnje generacije zagotovljena varna proizvodnja električne energije hidroelektrarne Formin ter nadgrajena osnovna gospodarska, vodna in energetska dejavnost«, je povedal Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor.

Dodatne informacije: Majna Šilih, Služba komuniciranja DEM; majna.silih@dem.si