Kljub kriznim razmeram proizvodni objekti DEM obratujejo varno in zanesljivo

06. april 2020

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM) proizvede dobro četrtino vse slovenske električne energije. Skupaj z ostalimi proizvajalci se v teh dneh še bolj zavedamo poslanstva in dolžnosti, da zagotavljamo varno, stabilno in zanesljivo proizvodnjo električne energije in posledično nemoteno preskrbo za gospodinjstva, ustanove in gospodarske subjekte.

V vseh družbah skupine HSE smo ob prvi javni informaciji, 24. februarja, da obstaja sum okužbe s korona virusom znotraj Republike Slovenije, nemudoma sprejeli osnovne preventivne ukrepe za preprečitev širjenja omenjenega virusa ter določene varnostne (zaščitne) ukrepe in naloge za zmanjšanje tveganja pred okužbo. Ukrepi so se v naslednjih dneh dopolnjevali in nadgrajevali, 12. marca pa smo zaposlenim, ki jim delovni proces omogoča, odredili delo od doma. Slednje namreč ni mogoče za opravljanje nujnih del, torej vzdrževanje proizvodnih objektov, proizvodnja električne energije in Center vodenja.

Ukrepe dnevno usklajujemo na ravni Holdinga Slovenske elektrarne vse družbe skupine HSE. Prav tako na zahtevo Ministrstva za infrastrukturo enkrat dnevno poročamo o posebnostih glede ukrepov, stanja zaposlenih, stanja proizvodnje in obratovanja.

Vsi poslovni procesi družbe potekajo razmeram primerno, a nemoteno. V primeru dodatnih zaostritev pa imamo pripravljene tudi dodatne ukrepe za zagotavljanje nemotene proizvodnje, in sicer bodo ekipe sodelavcev na vseh objektih in v Centru vodenja neprekinjeno sedem dni, nato jih bodo zamenjale druge ekipe; prve pa bodo odšle domov v samo izolacijo ter se po tednu dni vrnile na objekte.

V skladu z dogovorom s socialnimi partnerji in zaposlenimi smo v začetku aprila na vseh objektih pričeli z nekaterimi rednimi aktivnostmi, ki so manj nujne, a potrebne, da se opravijo, če želimo tudi okolico objektov vzdrževati v primerni kondiciji. Sprejeti so bili dodatni varnostni ukrepi za preprečevanje okužb (delo v manjših skupinah, prilagojena organizacija dela, poseben režim malice, nadzorovani prihodi, merjenje temperature, in drugo). Za zaposlene smo izvedli dodatno usposabljanje, na katerem smo jih seznanili s sprejetimi ukrepi in navodili ter pravili gibanja in dela z vidika zmanjševanja tveganja okužbe.

»Situacija, v kateri smo se znašli je neobičajna in nova za vse. Zaposleni Dravskih elektrarn Maribor se zavedamo pomena naše dejavnosti in odgovornosti do vsakega med nami ter dejstva, da izpada električne energije v tem trenutku ne smemo in ne moremo dopustiti. Sodelavci na proizvodnih objektih – elektrarnah – in v Centru vodenja ter v drugih podpornih službah so že sedaj nadpovprečno angažirani, pripravljeni pa so še na dodatne napore, če bodo razmere to zahtevale. Zato lahko zagotovim, da bo proizvodnja električne energije iz dravskih elektrarn varna in zanesljiva tudi v prihodnje«, je povedal direktor družbe Dravske elektrarne Maribor, Andrej Tumpej.

Trenutna dnevna proizvodnja Dravskih elektrarn Maribor je skoraj 6.000 MWh električne energije in je v skladu s planom, podobna je načrtovana tudi za naslednje tedne.

Ob osnovni dejavnosti, pa ne pozabljamo tudi na odgovornost do skupnosti, tako smo v zadnjem tednu s sredstvi priskočili na pomoč Mestni občini Maribor, ki zagotavlja pripravo toplih obrokov za otroke iz socialno ogroženih družin, ki zaradi učenja na domu nimajo možnosti toplega obroka doma in Zvezi prijateljev mladine, ki bo s sredstvi kupila hrano za družine, ki si same tega ne morejo privoščiti (že v »normalnih« časih težko, sedaj pa še toliko težje). Ob tem smo, v sodelovanju z osnovnimi šolami, razdelili skoraj štirideset računalnikov družinam, ki si jih ne morejo privoščiti – otroci pa jih potrebujejo za izvedbo učnega programa. 

Izredne razmere, v katerih smo se znašli vsi, in ki so nas na mnogih področjih »odrezale« od sosednjih skupnosti oziroma držav jasno kažejo, kako pomembna je čim višja stopnja samooskrba države pri vseh ključnih gospodarskih panogah, tudi ali pa celo predvsem pri energetiki.