KORONAVIRUS: OBVESTILO ZA JAVNOSTI

18. marec 2020

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije in je uvrščena med slovensko kritično infrastrukturo. Z zavedanjem naše dolžnosti in poslanstva za zagotavljanje stabilne in nemotene preskrbe z električno energijo za gospodinjstva in gospodarske subjekte ter varnega obratovanja naših proizvodnih objektov smo sprejeli preventivne zaščitne ukrepe za zmanjšanje možnosti okužbe s korona virusom ali širjenja le-te, in sicer:

  1. Vstop na območja ali prehod preko območij proizvodnih objektov (uprava družbe, vse hidroelektrarne ter Muzej HE Fala) je prepovedan. Dovoljen je le pooblaščenim osebam. Izjema so režimi prehodov preko hidroelektrarn Vuhred, Ožbalt in Fala, kjer ostajajo enaki, kot so bili do sedaj, vendar je prepovedano ustavljanje.

  2. Vstop novinarjem, zunanjim izvajalcem ali dobaviteljem ter drugim deležnikom je prepovedan.

  3. Vstop zunanjim izvajalcem ali dobaviteljem je dovoljen le po predhodnem dogovoru in v nujnih primerih, povezanih z zagotavljanjem nemotene proizvodnje, varnega obratovanja in izvajanju ukrepov povezanih s preprečevanjem okužb s korona virusom.

  4. Zunanji izvajalci, ki opravljajo delo v vzdrževanju, lahko delajo le po predhodnem dogovoru z vodji vzdrževanja. V času prisotnosti na območju družbe se lahko zadržujejo le na mestih, kjer opravljajo delo.

  5. Komuniciranje praviloma poteka preko telefonov oziroma elektronske pošte.

Zaradi potencialne možnosti okužbe smo za zaposlene odredili delo od doma, razen za opravljanje nujnih del, ki se jih od doma ne more izvajati (vzdrževanje proizvodnih objektov, proizvodnja električne energije in podobno).

Delovanje vseh poslovnih procesov družbe poteka razmeram primerno, vendar nemoteno. Komuniciranje z zaposlenimi lahko poteka:

  1. Po navadni pošti (pošto ali pakete prejemamo in obdelujemo nemoteno, skladno s sprejetimi preventivnimi ukrepi naše družbe oziroma dostavne službe).

  2. Po elektronski pošti z zaposlenimi, pristojnimi za posamezno področje oziroma aktivnost.

Komunikacija je otežena preko službenih telefonskih številk, zaradi tega predlagamo, da posredujete elektronsko pošto na naslov info@dem.si. Pristojna oseba bo vaše sporočilo posredovala odgovorni osebi.

Pri vsaki komunikaciji navedite vaše kontaktne podatke preko katerih bo lahko pristojna oseba naše družbe kontaktirala z vami.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica oziroma do njihove spremembe.

Zagotavljamo, da bo proizvodnja električne energije iz dravskih hidroelektrarn tudi v prihodnjih dneh zanesljiva.