Public information

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom in s člani nadzornega sveta DEM d.o.o.

Osebe, ki so pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja 

Objava izplačila regresa za 2019

Objava izplačila poslovne uspešnosti za 2019

Za družbo Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. velja Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17). V družbi je sklenjena oziroma velja tudi podjetniška kolektivna pogodba, ki pa je interne narave, saj ureja določena področja, ki so specifična za našo družbo.

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb DEM d. o. o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve  

VRSTA POSLAPOGODBENI PARTNERPOGODBENA VREDNOST (V EUR)DATUM SKLENITVETRAJANJE

Intelektualna storitev

SI SYSTEM INTEGRATION, RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D. O. O., BRNČIČEVA 31, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE

1.153,47

13.1.2021

31.12.2021

Sponzorstvo

ALPSKI SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR, MLADINSKA 29, 2000 MARIBOR

20.000,00

6.1.2021

17. 1. 2021

Oglaševanje

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, SPLETNI MARKETIG IN SPLETNO OGLAŠEVANJE D.O.O., VEROVŠKOVA 55, 1000 LJUBLJANA

514,80

4.1.2021

31.12.2021

 

Sklenjene pogodbe 2019

Sklenjene pogodbe 2018

Sklenjene pogodbe 2017

Sklenjene pogodbe 2016

Sklenjene pogodbe 2015

Sklenjene pogodbe 2014